Tjänster

Våra tjänster

VA-arbeten

Vi har lång och stor erfarenhet av VA-arbeten och har bland annat gjort många större

VA-entreprenader för Varbergs och Kungsbackas kommuner. Vi har även stor erfarenhet av dräneringar, infiltrationsanläggningar och markbäddar.Grundarbeten

Vi utför grundarbeten för såväl mindre villor som stora bostadsområden och industrilokaler och utför allt grundarbete från schakt fram till gjutningen, som vi överlämnar till specialister.Finplanering och plattläggning

Vi utför alla tänkbara former av finplanering. Plattläggning, stensättning, grus- och singelgångar, planteringar, grässådd, konstgräs och park- och trädgårdsanläggningar. Vi utför hårdgjorda ytor med såväl betongplattor, natursten som asfalt. Vi utför även andra typer av naturstensarbeten som murar, trappor och stengärdsgårdar. Formatet är av mindre vikt då vi har gjort allt ifrån privata trädgårdar till stora idrottsanläggningar och vi hjälper gärna till att, i samråd med fastighetsägare, planera villaträdgårdar.


Då vi främst inriktar oss på utförande av tjänster har vi mestadels försäljning av plattor, växter och dylikt i samband med utförande av tjänst. Eftersom vi inte binder oss med kontrakt till några leverantörer kan vi erbjuda plattor från leverantör som önskas av kunden.


Titta gärna in hos några av våra leverantörer för inspiration, Benders och S:t Eriks

Har du frågor om våra tjänster eller vill du ha en offert? Maila din förfrågan till offert@anlaggning.se och vi kontaktar dig snarast.