Pågående och avslutade projekt

För frågor gällande pågående projekt kan respektive platschef kontaktas. För allmänna frågor, offerter, ekonomi och fakturor hänvisas till kontoret. Kontaktuppgifter till kontoret hittar du på fliken kontakt.

Andreas Marmander, platschef

Telefon: 0706 22 71 96

E-post: andreas@anlaggning.se


Lars Frigert, platschef

Telefon: 0703 33 10 38

E-post: lars@anlaggning.se


Ellenor Werdelin, platschef

Telefon: 0706 90 76 50

E-post: ellenor@anlaggning.se   


Börje Sandh, platschef/VD

Telefon: 0703 30 58 81

E-post: borje@anlaggning.se


Aktuella projekt

 • Kolla parkstad Beställare Kungsbacka kommun Generalentreprenad finplanering
 • Kv 25-26 Kolla , Beställare Erlandssons bygg. Generalentprenad grundläggning, finplanering
 • Kv. Delfinen, Beställare Maleryd Fastigheter Generalentreprenad Finplanering
 • Köpcenter Dalkullan Fbg, Beställare MVB Totalentreprenad grundläggning finplanering
 • Lidel Halmstad Beställare Skanska Utförande entreprenad grundläggning finplanering
 • Särskilt boende Träslöv, Beställare Byggdialog AB i Karlstad Partenering grundläggning, finplanering
 • Stenen, Tvååker Beställare Etikhus Totalentreprenad grundläggning finplanering
 • Strömskolan Kinna, Beställare Skanska Hus div. Väst partnering finplanering
 • Lyckeskolan Kinna, Beställare Skanska Hus div. Väst Partnering grundläggning finplanering
 • Lyckeskolan idrottshall Se ovan.
 • Råvattenledning Beställare Vivab totalentreprenad Renovering råvattenledning 1270m
 • GC-väg Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Utförandeentreprenad Grundläggning av ny G/C bana samt ny vattenledning.
 • Kv. Glädjen Beställare Turessons bygg. Utförande entreprenad. Rivning, grundläggning, finplanering utgrävning med arkeologer.
 • Busshållsplatser Beställare Varbergs kommun ombyggnation av 5st busshållplatser.
 • Träslövs terrass Beställare MVB Astor totalentreprenad grundläggning finplanering
 • Brf Kopparlönnen Beställare Derome mark och bostad Delad entreprenad grundläggning finplanering

Avslutade projekt

Finplanering Träslövs Kyrka
Finplanering Träslövs Kyrka
Finplanering Kolla skola Kungsbacka
Finplanering Kolla skola Kungsbacka
Finplanering Kolla skola Kungsbacka
Finplanering Kolla förskola Kungsbacka
Finplanering Kolla förskola Kungsbacka
Finplanering Kolla förskola Kungsbacka
Granittorget Kungsbacka
Finplanering Kolla förskola Kungsbacka
Finplanering Valarvägen Kungsbacka
Håstens torg

E-post: info@anlaggning.se  –  Telefon: 0340 890 95   –  Adress: Cylindervägen 11, 432 32 Varberg