Hem

Vi arbetar med markentreprenader som grunder, plattläggning, vatten, avlopp, trädgårds- och parkkonstruktion, lekplatser, samt visst underhåll. Vi utför arbeten av alla storlekar, allt från mindre trädgårdsarbeten till stora industrier och idrottsanläggningar.


Vårt arbetsområde består främst av Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, och Marks kommun. Arbete utförs även utanför detta område.


Vi är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren

för ett västsvenskt näringsliv i världsklass

Varbergs Anläggningsservice AB

E-post: info@anlaggning.se  –  Telefon: 0340 890 95   –  Adress: Cylindervägen 11, 432 32 Varberg